slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "vokacija".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
ekstrovertan tip. Kao glumica nisam imala nekih naročitih uspeha. U režiju sam ušla nesvesno, više po vokaciji
kulture i obrazovanja. Rajko Đurđević, vlasnik je Autokomerc Holdinga, po zanimanju menadžer, a po vokaciji
na fakultetu političkih nauka u Beogradu. Po obrazovanju politikolog, po opredeljenju demokrata, po vokaciji
sazrim seća se Braca. Po dolasku u Radović, nije mislio da će tu provesti gotovo ceo glumački vek jer po vokaciji
postoji drugačija stvarnost. Postoje ljudi kojima teška vremena nisu pojela humanost, koji po svojoj vokaciji
kulturnog života Bogatića. Ekonomista po obrazovanju i zanimanju, glumac, slikar, reditelj, scenograf - po vokaciji
povezuje privatne firme i za to ga časte ". Isto to naši ekonomski ambasadori " svakojake političke vokacije
Ako je 25 ljudi prekomerno, onda su u pravu. Takođe nas optužuju da je jedna naša uvažena članica, po vokaciji
određene događaje i likove već se sud o njima sam po sebi formira. Upravo zato, ova knjiga ima veze sa vokacijom
granice... I to nije tačno. Ali je plodno tle za pretpostavke samozvanih naučnika ili istraživača po vokaciji
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.