sl
hr
sr
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "".
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Primjeri iz općenitog korpusa
Korpus hrWaC
hrWaC je korpus hrvatskog jezika (Clarin.si)
U ovom korpusu nema primjera upotrebe za taj izraz.
Tražite slične riječi
Upotrebite okvir za pretraživanje ...
... ili kliknite jednog od donjih primjera:
Nema rezultata
Upotrebite okvir za pretraživanje.