slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "potrošnja električne energije".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
{{item.avg > 0 ? item.avg : "0.00"}}
{{ item.freq}}%
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
koje su izuzetno štedljive u pogledu potrošnje električne energije . U čitavoj Evropi bi se, prema izjavama
/ 2009. Pri tom se upoređuju različite količine potrošnje električne energije unutar istog profila opterećenja sa prosečnim
) potrošnje električne energije se koristi za pokretanje motora. Od toga, 33 %
klima uređaja i to čak do 50 %, što može smanjiti potrošnju električne energije neophodne za njihov rad do 65 % što predstavlja
sistema da konstantno beleže i procenjuju potrošnju električne energije omogućavaju vlasnicima objekata da razmotre
dizajnom i poboljšanim karakteristikama. Potrošnja električne energije za model ASYG12LT jačine 12000 btu je sad 0.85 kw
da se time "produžava" dan, omogućuju uštede u potrošnji električne energije , povećava produktivnost, poboljšava
i bezbednije kuvanje kafe potrošnja električne energije i vode, ušteda na troškovima pripreme i
iznosila skoro 40 TWh. Debalans u proizvodnji i potrošnji električne energije je u proteklom periodu rešavan uvozom
električna mreža, blizina velikih centara potrošnje električne energije i slično. U perspektivi bi se u ovoj oblasti
zadate parametre i spoljne uslove. Ušteda u potrošnji električne energije je značajna Daikin Altherma sistemi počevši od
ostaje uključen. Sledeći razlog je prekomerna potrošnja električne energije . Potrošnja energije današnjih računara
otkrivanju i sprečavanju neovlašćene potrošnje električne energije (krađe), kao i uspostaviti efikasan način
skoro izotermalna kompresija, mala potrošnja električne energije i najviši nivoi efikasnosti za tu klasu uređaja
pratiti sve relevantne parametre usluge ( potrošnja električne energije , iskorišćenost Internet kapacitata,
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.