slični izrazi i sinonimi u savremenom srpskom, hrvatskom i slovenskom
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "fibrilacija".
Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Kliknite za traženje
Nema rezultata
Upotrebite okvir za traženje.
Primeri iz općenitog korpusa
Korpus srWac
srWaC je korpus srpskog jezika (Clarin.si)
bolesnika u kojih je prisutno neko srčano oboljenje poput koronarne bolesti ili hipertenzije, atrijalna fibrilacija
1,5 puta češća kod muškaraca. Smatra se da se, počevši od tridesete godine, rizik od pojave atrijalne fibrilacije
spontano ne prekida i traje neograničeno do kardioverzije. Maksimalno zabeleženo trajanje atrijalne fibrilacije
fibrilacije (preko 48 h), životno doba bolesnika kao i veličina leve pretkomore [ 4 ]. U slučaju da atrijalna fibrilacija
udare često je odgovoran jedan poremećaj srčanog ritma koji može uspešno da se leči Napad atrijalne fibrilacije
zaključuje dr Ličina, da je to jedna od najvažnijih strategija u lečenju i sprečavanju komplikacija atrijalne fibrilacije
udvostručava posle svake dekade života [ 3 ]. Prema različitim procenama, ukoliko dođe po pojave atrijalne fibrilacije
prvih nekoliko minuta nakon kolapsa. U prvih nekoliko minuta, nakon uspešnog prekidanja ventrikularne fibrilacije
primena nakon odgovarajuće kontrole komorske frekvencije je delotvorna u pokušaju konverzije atrijalne fibrilacije
pretkomornih reentri kruženja. Dokazana je uloga svakih od navedenih mehanizama u različitim oblicima fibrilacije
bolešću.Valvularnih srčanih oboljenja nije bilo. Kod svih bolesnika je registrovana perzistentna atrijalna fibrilacija
registrovana perzistentna atrijalna fibrilacija i do sada im nije rađena kardioverzija. Dijagnoza atrijalne fibrilacije
nezaraznih bolesti u Institutu za javno zdravlje Srbije " Dr Milan Jovanović Batut ". Takođe, atrijalna fibrilacija
vratu otoci na nogama nakupljanje tečnosti u stomaku (ascites) česta komplikacija je pojava atrijalne fibrilacije
starije životne dobi. Prisutna je u oko 0,4 % ukupne populacije i 4 % populacije odraslih osoba. Atrijalna fibrilacija
trenutno ima ovu vrstu aritmije a broj obolelih je u stalnom porastu pa je krajem prošlog veka, atrijalna fibrilacija
centra Valjevo danas je održan kurs " Prevencija arterijskog tromboembolizma kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom
moždanog tkiva odumire usled prekida cirkulacije i nedostatka kiseonika. Moždani udar uzrokovan atrijalnom fibrilacijom
Adrenalin 1 mg u bolusu, nastavljena kompresija grudnog koša. Drugom proverom ritma zapis je ventrikularna fibrilacija
imajući u vidu da prisustvo hipertenzije i koronarne bolesti srca može dovesti do nastanka atrijalne fibrilacije
zadovoljavajući i očekivan s obzirom na to da se bolesnici nisu javili prvih 48 h od početka atrijalne fibrilacije
leve srčane pretkomore i etiologije bolesti i kod svih je planirana medikamentna konverzija atrijalne fibrilacije
završiti s maksimalno 360 J. Zbog rizika od popuštanja srca i embolijskih komplikacija, vraćanje atrijalne fibrilacije
neophodni, protok krvi u srce i mozak. Takođe povećava šansu da će isporučeni šok prekinuti ventrikularnu fibrilaciju
nemam dioptriju. Naočari ne nosim redovno, a mnogo vremena provodim za računarom. Kod vas se radi o tkz. fibrilaciji
puta veću verovatnoću da dožive moždani udar od osoba kojima je krvni pritisak normalan. Osim toga, fibrilacija
upotrebljavaju u ovu svrhu. Vredi napomenuti da ovi lekovi nemaju dokazane delotvornosti pri vraćanju atrijalnih fibrilacija
regulacija brzine rada srca i prevencija embolijskih komplikacija (šlog i infarkt). Kada se napad atrijalnih fibrilacija
bolju prognozu, a preživljavanje pacijenata je duže nego što je to slučaj sa psima koji imaju atrijalnu fibrilaciju
METODE U ovo ispitivanje je uključeno 60 bolesnika, koji su imali detektovanu perzistentnu atrijalnu fibrilaciju
U ovom korpusu nema primera upotrebe za taj izraz.