sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pametni telefon".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
mesečna deklica očetovim pametnim telefonom kupila avto
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Po dneh spet nazaj na pametnem telefonu
Letos so vsi dobili pametne telefone
Probi kakšen ftp client za pametni telefon
Naslednji veliki trend po pametnih telefonih
Toda pametni telefoni danes ponujajo še več
Si zasvojen pametnim telefonom kdo ni
Da pametni telefon
Fujitsu je predstavil storitev upravljanja pametnih telefonov
Govorim bolj vstopnih modelih pametnih telefonov
Zaščita osebnih podatkov za ukradeni pametni telefon
iPhone je pametni telefon za mase
SugarSync usklajuje slike in glasbo pametnimi telefoni
let že ima pametni telefon
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.