sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "nujni pogoj".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Ni rezultatov
Uporabite iskalno polje.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
To je nujen pogoj, da EU iz te krize pride okrepljena, kot ključna svetovna akterka.
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
To je nujen pogoj tudi če kasneje do dejanskega sporazuma ne pride
Splošna razgledanost je tako rekoč nujni pogoj
Da razumejo da je aktivno državljanstvo nujen pogoj uspeha
Obstoj načrta prestrukturiranja, ki izpolnjuje zahteve iz smernic, je nujen pogoj za odobritev pomoči
energije je nujni pogoj za izvajanje raziskav za optimalno vodenje pametnega omrežja
Socializem je nastal kot prepričanje da je svoboda posameznika nujni pogoj za svoboden razvoj vseh
Zeleni razvojni preboj je po našem mnenju nujen pogoj za rešitev okoljske krize
Lojalnost je pač nujni pogoj za vsako vojno
Vabilo na pogovor temi Razumevanje človeškosti človeka kot nujni pogoj za formiranje strategije vseživljenjskosti
Obvezno članstvo ni nujen pogoj za to
Železnica je bila nujen pogoj za razvoj premogovnikov dobi ko še ni bilo cestnih prevozov
Zato sta proaktivno delovanje in samodejnost delovanja varnostnih rešitev nujna pogoja za zagotavljanje
Recimo odgovor na vprašanje ali je prisotnost JJ DZ nujen pogoj demokracije
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.