sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "nevronska mreža".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Učenje je končano ko postane nevronska mreža stabilna
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Poenostavljeno povedano to pomeni da je mogoče substance glede na to kje nevronski mreži delujejo razvrstiti
nevronska mreža glavna metoda za umetni vid je vrstic kode
Regularne in hibridne fuzzy nevronske mreže
Novejša metoda je aproksimacija geoida umetnimi nevronskimi mrežami
Zadnja dva mejnika sta genom in kompleksne nevronske mreže možganih
To kreiranje nove možnosti bi lahko bila novo nastala povezava nevronski mreži ki lahko omogoči povsem
Tako je teorija holografije tridimenzionalne fotografije služila kot matematična predhodnica teorije nevronskih
Značilno je da jim ustreza vsaj grobem skupni matematični opis nekakšna posplošena teorija nevronskih
Ta Penroseova trditev ni povsem pravilna saj asociativna nevronska mreža lahko brez lastne zavesti adaptivno
Množica vseh stanj posameznih nevronov sestavlja določeno stanje cele nevronske mreže ki se imenuje konfiguracija
Zavedanje čutov je torej rezultat delovanja nevronske mreže
Bipropagation se imenuje algoritem za nadzorovano učenje večslojnega perceptrona nevronske mreže .
stanj uporabljamo spodbujevalno učenje uporabo aproksimacij ogledali si bomo linearne in aproksimacije nevronskimi
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.