sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "menda".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
menda za sladoled
Eno: Psihomagija
oglas
Avstralija je menda
I no, menda ne! —
Prebral samo menda je bolsa naslovom Gejsa menda bolsa vem pa ne
menda le takrat lahko
Živeli smo menda strahovladi
menda vedo zakaj
Državljanom menda ne
Policisti so menda zbrali dovolj dokazov sicer bi jih menda ne poslali tožilstvu
menda nesprejemljivo
Premalo menda ne
sj menda ne več dolgo kile menda pridejo leti se ene let recimo
vsem svojem življenju je menda imel eno resno zvezo še to menda leti
Komentar menda ni potreben
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.