slični izrazi i sinonimi u savremenom hrvatskom, slovenskom i srpskom
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "ugljični monoksid".
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Primjeri iz općenitog korpusa
Korpus hrWac
hrWaC je korpus hrvatskog jezika (Clarin.si)
postoji opasnost od ugroze života i zdravlja ljudi u prostorima gdje bi se mogao pojaviti neki od štetnih plinova ( ugljični monoksid , propan-butan itd.) tada svkako treba ugraditi plinodojavni sustav zaštite. Najčešće su to podzemne garaže,
ipak trebaju odgovoriti što je osim kisika (preostalih 79 %) u zraku, odgovori će uglavnom biti: ugljični monoksid - vodik
prostorima. Uobičajeno za vrijeme fotosinteze otvaraju se pore na površini listova, upijaju ugljični dioksid i ugljični monoksid , te vraćaju kisik. Neke vrste imaju i posebne enzime i bakterije, zvane metilotrofi, koji su u mogućnosti anulirati
. ugljični monoksid u Vašem tijelu pa Vaše stanice ne dobivaju dovoljno kisika. Zbog toga dolazi do pucanja kapilara i koža dobiva sivu boju
u spomenutoj LRTAP Konvenciji i njenih osam protokola: glavne onečišćujuće tvari kao što su: sumporov dioksid (SO2), ugljični monoksid (CO), amonijak (NH3), NOx, NMHOS, zatim čestice (TSP, PM10 i PM2, 5), teški metali (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se i Zn) i
lišća duhana, visoko kancerogena materija koja se taloži u plućima i odgovorna je za razvoj pušačkog malignoma. Ugljični monoksid je otrovni plin, bez boje, mirisa i okusa, koji nakon udisaja iz duhanskog dima izaziva ubrzan rad srca, veže se za
na udaru dima cigarete, grdno se varate i bacate novac. ugljični monoksid . On loše utječe na pravilnu oksigenaciju kože, odnosno opskrbu kože kisikom. Pušenje također izaziva
i nikotin. Cigareta sadrži olovo, amonijak, arsen (otrov korišteno u ratu), benzen (korišten u izradi plina), butan, ugljični monoksid (otrovni plin), DDT (insekticid), i polonij 210. Kako bi se smanjio rizik od raka pluća, moždanog udara, bolesti srca i
DIOKSID (CO2) Plin bez boje i mirisa koji nastaje sagorijevanjem fosilnih goriva; jedan od stakleničkih plinova. UGLJIČNI MONOKSID Plin bez boje i mirisa otrovan za ljude. Nastaje nepotpunim sagorijevanjem ugljika. UGLJIK Nemetal koji ima dva
u odluci da se prekine s lošom navikom. ugljični monoksid , koji nastaju sagorijevanjem duhana.
besplatni broj 0800 200 179, dogovorite svoj termin u IQS Centrima u Zagrebu, Osijeku ili Splitu, besplatno izmjerite ugljični monoksid u izdahu i promijenite svoj život na bolje. Za zdravlje - IQS. Iscrpnije...
sati u Čakovcu u Ulici Milke Trnine, na neutvrđen način došlo je do pomaka dimovodne cijevi sa plinske peći zbog čega je ugljični monoksid iz peći istjecao u prostoriju dnevne sobe u kojoj su se u to vrijeme nalazile 48 - godšnjakinja i 23 - godišnjakinja te
će se tim povodom moći besplatno podvrgnuti spirometriji kako bi doznali svoj plućni kapacitet. Moći će izmjeriti ugljični monoksid u izdahnutom zraku, krvni tlak i saturaciju kisika u krvi. Inače, Svjetski dan nepušenja je 31. svibnja. HRT...
izložene duhanskom dimu. ugljični monoksid , nikotin, policiklički aromatski ugljikovodici, acetaldehid, benzen, akrolein, neki pesticidi, kadmij, krom,
međunarodne i europske obveze kako bi osigurala ljudska i sindikalna prava te slobode svojih radnika. Ugljični monoksid je bezbojni, bezmirisni i smrtonosni plin. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno
U ovom korpusu nema primjera upotrebe za taj izraz.